Av: Lars Adrian Giske

Bil overtent på Ringvassøya