Disse fem advokatene hadde alle over 4 millioner kroner i inntekt

foto