Solhjell: – Olsøs avgang en sak mellom ham og styret