Debatt i kulissene forsinket nobelpristildeling

foto