NRK-ansatts anke forkastet av lagmannsretten

foto