Undersøkelse: Folk mer bekymret for boligprisfall

foto