Seks politisjefer får sparken etter terrorangrep i Tunis

foto