– Driftsmessig er tallene slik vi har sagt tidligere i høst og som vi har prognostisert når vi har prøvd å skaffe oss oversikt over økonomien, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen til iTromsø.

Størst overforbruk

I en pressemelding opplyser kommunen at det foreløpige regnskapet for 2015 viser et overforbruk på 100 millioner kroner på de kommunale tjenestene. Det er helse og omsorg som står for det største overforbruket.

Videre opplyser de at alle fond er tomme.

I forhold til opprinnelige budsjett ble helse- og omsorgssektoren tildelt 35 milioner kroner ekstra i løpet av 2015, men endte med et resultat på minus 49 millioner kroner. Det resulterte i et overforbruk på rundt 85 millioner kroner, opplyser de i pressemeldingen.

- Fryktet det skulle være ille

- Da vi prøvde å få oversikt over økonomien i fjor høst trodde vi at overforbruket skulle bli mindre, men vi fryktet det skulle være ille, sier byrådsleder Kristin Røymo til iTromsø.

Også skolesektoren har stort overforbruk. De endte med et overforbruk på om lag 12 millioner kroner.

Netto driftsregnskap er på 18 millioner kroner.

– Dette skyldes i hovedsak økte skatteinntekter enn beregnet, merinntekter på flyktningetjenesten, lavere pensjonsutgifter, lavere energikostnader og lavere sykefravær, sier Røymo.

Videre opplyser de at foreløig regnskap viser at det er store utfordringer med overforbruk på noen av tjenestene kommunen leverer.

– Driften av kommunen er utfordrende. Vi har satt i gang et stort forbedringsprosjekt som gjennomgår driften. Dette er viktig, for vi ser at fjorårets justeringer i budsjett ikke har gitt nok effekt, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen.

iTromsø kommer tilbake med mere.