Retten fjernet restriksjoner på Schumanns prøveløslatelse

foto