Importfor kan redde dyr fra å slaktes på grunn av tørke

foto