Det opplyser direktoratet i en pressemelding. Ledelsen skal ha kontorsted i de tre byene, med unntak for ledelsen for fartøy og deltakerseksjon, som skal ligge i Vadsø, mens ledelsen for seksjon for reaksjoner skal ligge i Ålesund.

– Alt ligger nå til rette for en mer effektiv og rasjonell oppgaveløsning, mer effektiv kontroll med fiskeri og akvakulturnæringene og at brukerne skal oppleve et direktorat som driver lik håndtering av like saker, uavhengig av hvor sakene hører hjemme, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Han blir sittende i Bergen, mens det opprettes en avdeling for forvaltning i Tromsø og en for kontroll og tilsyn i Bodø.