Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 80,4 øre per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 44,06 øre.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 2,23 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil onsdag ligge på 42,7 øre per kWh. Det er 1,0055 kroner lavere enn på tirsdag og 31,4 øre lavere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm onsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 52,8 øre per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 30,9 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 24,5 øre.

Den laveste kWh-prisen onsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på 0,4 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 2,04 øre.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 3,084 kroner per kWh og 24,7 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,091 kroner per kWh og 15,9 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.