Avisa har gått gjennom bakgrunnstallene fra de tre siste målingene Norstat har gjort for dem, og sammenlignet dem med tall fra tilsvarende målinger fra før valget i fjor. Tallene er fra før regjeringen la fram statsbudsjettet i forrige uke.

Av de to regjeringspartiene er det Senterpartiet som er hardest rammet av velgerflukt; de står for rundt 215.000 av de 400.000 tapte velgerne.

Aftenposten skriver at partiet har mistet nesten tre av fire velgere i byer med over 50.000 innbyggere, med unntak for Oslo. Størst er tapet i Nord-Norge og på Vestlandet, der sju av ti har vendt partiet ryggen det siste året.

Arbeiderpartiet blør mest på Sørlandet, der én av tre har forlatt dem.

Det er Høyre og Fremskrittspartiet som lokker flest av de tidligere Sp-velgerne. Ap mister også mange til Høyre, men også Rødt og SV tar mange av Støres velgere.

Regjeringen mister mest støtte i husholdninger med inntekt på mellom 500.000 og 1 million kroner, mens velgerflukten er minst blant husholdninger med inntekt på under 500.000 kroner.