Sebastian kjører moped hele vinteren for å unngå dyre bompenger

foto