Politidistriktet har gjennomgått alle saker fra 2019.

– I tråd med den nasjonale beslutningen har politidistriktet umiddelbart og inntil videre stanset praksis med bruk av Altinn for digitale oversendelser av bekymringsmeldinger, sier fungerende politimester Einar Sparboe Lysnes i en pressemelding.

I ni av sakene finner ikke politiet dokumentasjon på at det ble formidlet informasjon på annen måte. Denne uka har politiet kontaktet de aktuelle barnevernstjenestene i kommunene.

«Informasjonen er i den sammenheng formidlet, uten at dialogen med kommunen har avdekket behov for videre oppfølging fra barnevernets side. Det er intet ved våre undersøkelser som indikerer at noen barn har lidd overlast. Disse sakene er knyttet til barnevernstjenesten i Harstad kommune for ni av oversendelsene, samt en knyttet til Målselv kommune» skriver politidistriktet.

Samtidig har politiet funnet ut at det ved fem oversendelser finnes bekreftelse på at varslingene også er meddelt den aktuelle barnevernstjenesten på epost eller telefon.

I to av varslingene som er uåpnet, har videre undersøkelser medført gjort at politiet vurderer at oversendelsen ikke har relevans.