Forskjellene i hvor det brukes og produseres kraft har fått Statnett til å ville gire opp tempoet i utbyggingen av de store kraftlinjene mellom sør og nord. Da kan kraftoverskudd bedre fordeles mellom landsdelene. Følgelig vil også strømprisene utjevnes, skriver Aftenposten.

– Prisforskjellene som er nå, viser den samfunnsmessige verdien av å flytte kraft mellom landsdeler, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett til avisa.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik (Ap) mener det er vanskelig å se på situasjonen akkurat nå og sette den i sammenheng med nettutviklingen.

– Statnett skal sørge for å utbedre flaskehalser i det norske kraftsystemet. Kan vi øke kapasiteten i de ledningene som allerede finnes, så er det bra, sier han.

Avisa får ikke svar på om Ap støtter Statnetts planer om å fremskynde arbeidet. Verken fra Vik eller Marianne Sivertsen Næss (Ap), som leder energikomiteen på Stortinget.

– Vi må vite konsekvensene av mer utveksling mellom nord og sør før vi kan ta stilling til det, sier hun.

Siv Mossleth (Sp) sitter i energi- og miljøkomiteen. Hun er mot Statnetts planer.

– Hadde vi hatt bedre overføringskapasitet mellom nord og sør, så ville vi hatt mye høyere strømpriser i nord. Uten at det nødvendigvis hadde ført til mye lavere priser i sør, sier hun.

Lars Haltbrekken, energipolitisk talsperson i SV, tror ikke mer utveksling vil redusere prisene særlig i sør, men føre til at de vil øke nord.