Hver dag gjør de forhistoriske funn: – Lokaliteten kan stamme så langt tilbake i tid som 10.000 år

foto