EMA: Ikke kjent om omikron krever endret vaksine

foto