I dag blir disse husstandene i Tromsdalen strømløse