Norske isbreer fortsetter å trekke seg tilbake

foto