Desperate syrere kom seg fri fra beleiret forstad

foto