Helsearbeidere i Oslo føler seg utrygge på jobb

foto