Studie tyder på at ebolamedisin kan virke mot korona

foto