Av: Helge Skog

Hjemløs mann bortvist fra Havneterminalen etter truende opptreden