Skolene i Bergen vil tidligst åpne onsdag etter påske

foto