Lønna til statlige toppledere gikk ned i fjor

foto