15,4 prosent er registrerte arbeidssøkere hos Nav

foto