Dette skjedde under nominasjonskomitémøtet 29. august, og innstillingen skal vedtas på nominasjonsmøtet til Troms Senterparti i Målselv 1. oktober. Lista ser ut som følger:

1. Sandra Borch, Tromsø (Flertallsinnstilling, 4 stemmer)

1. Ivar B. Presbakmo, Salangen (Mindretallsinnstilling, 2 stemmer)

2. Torgeir Johnsen, Skjervøy (Flertallsinnstilling, 4 stemmer)

2. Sandra Borch, Tromsø (Mindretallsinnstilling, 1 stemme)

3. Karin Eriksen, Kvæfjord

4. Svein Oddvar Leiors, Kåfjord

5. Rikke Håkstad, Bardu

6. Anne Grete Normann, Lenvik

7. Espen Ludviksen, Harstad

8. Tone Merete Rognmo, Balsfjord

9. Roar Åge Joakobsen, Berg

10. Regine Solli, Lenvik

11. Berit Nergård Nyre, Storfjord

12. Asgeir Slåttnes, Tromsø