Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

foto