Dagrun Eriksen (KrF) stiller spørsmål ved timingen