Likfunn i Oslo havn, neppe mistenkelig dødsfall

foto