UDI måtte kjøpe flere asylmottaksplasser på grunn av koronakrisen

foto