Tolv innsatte i Oslo fengsel har fått påvist korona

foto