Skade på konteiner utenfor Rogaland trolig årsak til plastutslippet i Oslofjorden

foto