Av: Christer Pedersen

24 mill. til eldre og ensomme

foto
FÅR MILLIONSTØTTE: Fylkeskommunen har delt ut i alt 24 millioner kroner i støtte til aktiviteter for eldre og ensomme. Foto: Frank May