Av: Jørn K. Myreng

Bortviste to personer fra sentrum