Netanyahu mener anerkjennelse av Jerusalem gjør fred mulig

foto