Ekspertgruppe skal gjennomgå forskningsmidler

foto