Vannet stengt av etter hull på hovedvannledning i Sarpsborg