Amundsen ønsker at regjeringa stopper byvekstavtale til Tromsø – og stiller seg bak partiets bom-avtale

foto