Under kommunestyremøtet onsdag ble det diskusjon om betaling av studieturen til Amsterdam til den nye byrådet for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap).

Flere kommenterte saken, og etterspurte hvem som skulle betale for denne turen.

- Det er Tromsø kommune som kommer til å betale denne reisen. Noen kostnader tilknyttet til en slik overgang og skifte vil være fornuftig, sier Kristin Røymo (Ap).

Grunnen til reaksjonene var at Ramberg ikke hadde tiltrådt sin stilling som byråd, da hun reiste til Amsterdam.

- Tabbe

- Når man skifter regime får man 100 dager hvor man tilpasser litt. Det burde være en refleks å spørre byrådet om dette er greit. Det er tidlig i løpet og folk skal lære seg posisjoner. Men vi startet med en tabbe før tiltredelse, sier Tor Arne Morskogen (H).

- Problematisk

Høyre, Venstre, KRF og Frp ønsket å få det inn i protokollen at kommunestyret synes det er problematisk at kommunen betaler for en slik tur før Ramberg ble byråd.

- Det skurrer litt, man må klare å holde på formaliteten. Som enkeltsak rykket reisen ikke så veldig i meg, men Venstre ønsker å stille seg bak den protokolltilførselen, sa Kine Bergheim (V).