Byrådet jobber i disse dager med kommunens budsjett for de kommende årene, og de økonomiske utfordringene er ikke små for det nytilsatte byrådet.

– Økonomien i Tromsø er kritisk. Vi kommer til å få et stort underskudd i år, som ikke kan dekkes inn av fond fordi alle fondene er tømt, sier Røymo.

Hun anslår at kommunen vil gå med flere titall millioner i underskudd.

– Hvis bildet er korrekt slik det er nå ligger vi an til et underskudd et sted mellom 30 og 50 millioner, eller enda mer. Det kan hende vi er oppe i 70 millioner kroner, uten at det er bekreftet, sier byrådslederen.

Ingen kutt

Tross underskuddet er ikke byrådslederen innstilt på å hente inn pengene gjennom kutt.

– Vi må slutte å tro at vi kan kutte oss til en sunn økonomi. Vi må finne de gode måtene å arbeide på, som gjør at vi kan få en bærekraftig og sunn økonomi.

– Hva er de gode måtene å arbeide på da?

– Det er det vi jobber med å finne et godt svar på. Vi må arbeide fram en plan sammen med dem som jobber i kommunen, sammen med politikere og sammen med kommunestyret. Vi trenger en tverrpolitisk forståelse for problemene, og det å snu denne skuta i ei konstruktiv retning vil kreve både innsats og tid, sier Røymo.

Regninger

Foreløpige utregninger viser ifølge Røymo at kommunen allerede i august manglet rundt 30 millioner kroner for å få betalt regningene inneværende år.

– I tillegg kommer september, oktober, november og desember. Det er disse månedene som vil være avgjørende for de gjeldende resultatene. Men det er ingenting som tyder på at vi får høyere inntekter enn det som er stipulert, med mindre det skjer et under.

Røymo frykter at Robek-lista er like rundt hjørnet.

– Vi starter 2016 med en veldig krevende, økonomisk situasjon og vi må synliggjøre hvordan vi skal betale det vi skylder. I første og andre kvartal av 2016 er vi avhengig av å synliggjøre at både økonomien og økonomistyringen er sunn for å unngå Robek-lista. Men vi skal brette opp ermene og håndtere økonomien, og det tror jeg mange ønsker å være med på, sier Røymo.

– Lei av beskyldninger

Tidligere byråd for finans, Jonas Stein, har sett seg lei på at det tidligere byrådet direkte og indirekte pålegges skylden for økonomien i kommunen.

– Jeg tror både jeg og de fleste andre i Tromsø er lei av å høre beskyldninger om hvor fælt det var da de borgerlige styrte. Nå bør Røymo som byrådsleder begynne å ta ansvar for økonomien og forklare hvilke grep de ønsker å ta om økonomien, sier Stein.

Han mener det nye byrådet ga seg selv en dårlig start gjennom å reversere konkurranseutsettingen av renholdet i kommunen.

– Bare det medfører en merkostnad på 6,7 millioner kroner, sier Stein.

– Kommunen er i den tilstanden den er i, og det ligger en rekke forslag på bordet til hvordan man kan redusere kostnadene fra det forrige byrådet. Nå må det nye byrådet som har fått tillit fra velgerne ta ansvar og iverksette grep i stedet for å skylde på andre, sier Stein.

foto
LEI AV BESKYLDNINGER: Tidligere finansbyråd Jonas Stein er lei av at det nytilsatte byrådet skylder på det avsatte byrådet for kommunens dårlige økonomi. Foto: Tom Benjaminsen