– Det er et veldig fint hus med god plass som er tilpasset de behovene vi har, sier politistasjonssjef Morten Pettersen.

Etter å ha vært trangbodde i det gamle politihuset i Grønnegata i nesten 20 år har politiet fått flytte inn i helt nye lokaler like nord for sentrum.

– Vi er fortsatt inne i en flytteperiode, men i løpet av kort tid – trolig i løpet av helga – så vil all virksomhet og alle ansatte være overflyttet hit, sier Pettersen.

Servicesenter

Det er ikke bare de ansatte tjenestemennene som vil merke endringen. Også publikum vil få en ny opplevelse av sin kontakt med Onkel Politi.

– Vi åpner et helt nytt servicesenter for publikum i første etasje. Her vil publikum få hjelp med de fleste sakene de har behov for uten å trenge å vandre rundt i huset på leiting etter rett avdeling, sier Astrid Nilsen, leder for servicesenteret.

LES OGSÅ: Teller dager til innflyttingen

Positivt

Nettopp det er Fredrik Brattsti svært fornøyd med. Han er kjapt innom politistasjonen i et raskt ærend, og synes at det nye huset er både flott og lyst. At tjenestene til publikum er samlet nært entreen vil være med på å gjøre kontakten med politiet mindre tungvint.

– Det vil bli mye enklere for publikum å kun ha en luke å forholde seg til. I det gamle politihuset var man ofte nødt til å springe opp og ned i trappene og leite, sier han.

Nå vil som sagt det meste av allmennhetens polititjenester skje i entreen.

Alt i første etasje

Passøknader, anmeldelser, dokumentasjon og enkle avhør vil foregå i første etasje, forteller Hans-Thore Hanssen, som er knyttet til servicesenteret.

I det nye huset har alle tjenestemenn fått egne kontorer. Samtlige politiavdelinger er også samlet der – eksempelvis namsmannen, som tidligere var utlokalisert i andre lokaler.

– Vi har også fått en ny operasjonssentral her i bygget som vil settes i drift i løpet av dagen, sier Morten Pettersen.

Før han må skynde seg videre for å ta imot en delegasjon fra Politidirektoratet.

-Det har vært litt hektisk og kaotisk i dag, men det vil gå seg til raskt, sier han.

foto
FORNØYDE: Astrid Nilsen og Morgen Pettersen er glade over å ha fått flytte inn i nye lokaler. Foto: Christer Pedersen Foto: Christer Pedersen
foto
VERT: Hans-Thore «Boa» Hanssen hilser besøkende Fredrik Brattsti velkommen til det nye politihuset. Foto: Christer Pedersen