Velkjent bykorps markerer 100-årsdag med bok

foto