– Tiltakene myndighetene har satt inn, har begynt å virke, og vi ser en liten økning til det bedre for noen grupper. Men dyrtiden er ikke over ennå, og vi ser at særlig de som har aller minst sliter, sier forsker Christian Poppe ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Tirsdag slapp de en rapport om husholdernes økonomisk trygghet for august. Tittelen på rapporten er «Det er ikke over ennå», og som tittelen tilsier, er det fremdeles vanskelige økonomiske tider i vente for mange.

– Vi er særlig bekymret for de 150.000 husholdene som befinner seg på det laveste trygghetsnivået, sier Poppe.

Ingen bedring blant de som har minst

3.854 svarte på spørsmål i undersøkelsen, som ble gjennomført i august av Kantar.

Rapporten deler inn i fire kategorier når det gjelder økonomisk trygghet: De trygge, utsatte, sliterne og de som er «ille ute».

I alle kategoriene har det vært en svak økning fra forrige rapport, som kom i mars i år, med unntak av kategorien «ille ute», som er på status quo (6 prosent). 51 prosent befinner seg i kategorien trygge, en økning på 2 prosentpoeng. De utsatte er på 32 prosent (1 prosentpoeng økning fra sist), mens sliterne utgjør 11 prosent (1 prosentpoeng økning fra sist).

Det har vært en svak økning i økonomien hos enkelte samfunnsgrupper, ifølge en fersk rapport. Likevel er det stadig mange som sliter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mange dropper måltider

Tilgangen til mat blant de mest utsatte gruppe er det som bekymrer forskerne mest. I to tredeler av husholdningene i «ille ute»-kategorien har ett eller flere familiemedlemmer droppet måltider på grunn av pengemangel.

En firedel av «ille ute»-husholdene sier at noen i husstanden ikke har kunnet spise på en hel dag, og 17 prosent sier at dette skjedde tre eller flere ganger i løpet av de siste fire ukene da de svarte på undersøkelsen.

– Dette er tydelige tegn på at levekårene er i ferd med å bli svært trange for mange hushold som befinner seg nederst på trygghetsbarometeret, sier Poppe.

– Fortsatt behov for tiltak

De som har minst, mangler sparepenger og tar opp lån for å få endene til å møtes, viser rapporten. Særlig boutgiftene trekkes fram som et stort problem for mange, også for boligeiere med boliglån.

Poppe tror vi må leve med både dyrere boliglån og høyere leiepriser en god stund fremover og mener konsekvensene av den høye prisveksten vil være tydelige fremover.

– Utgangspunktet for de kommende månedene med fortsatt høy prisstigning og renteoppgang er at vi nå har en andel av befolkningen som er svært dårlig stilt og som risikerer å få levekårene ytterligere forverret.

– Det er fortsatt et stort behov for kraftige og målrettede tiltak, både på kort sikt og for å motvirke langtidsvirkningene av dyrtiden. Det er ikke over ennå, sier han.