Mann framstilt for blodprøvetaking etter «påfallende uaktsom kjøring»