Demokrativennlig nyhetsmedium i Hongkong oppløses

foto