Bobla nede for telling: – Det er noen tonn med snø som skal flyttes

foto