Johnny er kaptein på milliardfartøyet: – Det eneste det ikke kan er å skyte raketter

foto