Åpne spørsmål om tidspunkt og antall i Moria-løsning

foto